Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kurumsal

/ Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hayat Global Services, toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için gerekli tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi görev edinmiştir. Sosyal sorumluluk anlayışını içinde bulunduğu toplumun sorunlarını göz önüne alarak belirleyen Hayat Global Services, bu anlayışı bir kurum kültürü olarak da benimsemektedir.

Hayat Global Services açık, şeffaf, yenilikçi ve yaratıcı değerler doğrultusunda toplumdan sağladığı faydayı, aldığı kararlar ve yaptığı çalışmalarla yine topluma geri vermeyi amaçlamaktadır. Sosyal sorumluluk hedeflerini özellikle çevreye duyarlı bir politikayla birleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Günümüzde bilgi teknolojilerinde en önemli sosyal sorumluluk temalarından biri olan "Çevreci BT" Hayat Global Services'in odaklandığı konularından biridir.

Bulut Bilişim ve Çevreci BT

Araştırmalara göre dünya genelinde kurumların enerji harcamalarının yaklaşık dörtte biri bilgi teknolojileri kaynaklıdır. Dünyada karbondioksit oranının artışında, bilgi teknolojilerinin etkisi düşünüldüğünde, kullanılan teknolojinin türü daha da önem kazanmaktadır.

Bu noktada minimum alanda minimum enerji tüketimi ve soğutma ihtiyaçlarıyla maksimum performansı sağlayabilen veri merkezleri ön plana çıkmaktadır. Yeni nesil veri merkezleri 7/24 çalışan, sanallaşmış, küreselleşmiş, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanıldığı ve uzaktan yönetilebilen ortamlar olarak çevreci BT'ye olan katkısını ortaya koymaktadır.

Uzmanlar server sanallaştırmanın artışının hem ekonomiye hem de çevreye büyük artıları olacağını söylemektedirler. Verilere göre, VMware teknolojisi ile sanallaştırılan her server,

• Her yıl 7,000 kWh elektirik ve 4 ton karbondioksit emisyonu sağlamaktadır.

• VMware ile %80'ene kadar tasarruf sağlanırken, BT kapasitesi %70'e kadar arrtırılmakta ve karbondioksit emisyonu azaltılmaktadır.

• Sanallaştırılan her server bir arabanın çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılmasıyla eşdeğerdir.

E-Atıklar

Daha az enerji kullanımı, daha az katı atık üretiminin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda sanallaştırma çalışmaları atıkların oluşumunu en az düzeye indirecek teknolojilerden biridir. Halihazırda ve giderek çoğalan e-atıkların geri dönüşümü için yapılacak her çalışma ise hem çevreci hem de yeni bir iş sahaları açarak önemli bir pazar yaratılabilir.

Ülkemizde de hızla büyüyen e-atıkların, emniyetli ve güvenli şekilde toplanması, yok edilmesi ve geri dönüşümün sağlanması bir sektör haline dönüştürülmelidir. Bu durum aynı zamanda yeni bir istihdam alanını da beraberinde getirebilir.

© 2012 Hayat Global Services. Tüm Hakları Saklıdır.